رئیس قوه قضائیه وارد بوشهر شد آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه لحظاتی پیش وارد فرودگاه بوشهر شد و مورد استقبال مسؤولان استان قرار گرفت.

دسته بندی فیلم: علمی